4  
دوشنبه چهارم بهمن 1395 ساعت 3:50 ق ظ
Twenty- three April 2017
لینک های مفید

شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه صنعتی قم
آدرس:  قم – بلوار سردار شهید خدا کرم( جاده قدیم تهران) - صندوق پستی: 1519-37195
تلفن: 36641601-025 - فاکس: 36641604 -025
پست الکترونیک: IEEESB@qut.ac.ir

Copyright 2010- 2017 - QUT Web Development Group